top of page

Ochrana osobních údajů – prohlášení správce

Univerzitní sportovní klub  Praha, oddíl krasobruslení, spolek (dále jen „Oddíl“) se jako správce osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími platnými vnitrostátními předpisy, jakož i souvisejícími právními předpisy EU a ČR a při zpracování osobních údajů respektuje právo všech dotčených osob na soukromí.

Oddíl zpracovává především osobní údaje svých členů, jejich zákonných zástupců osob, které se účastní jím organizovaných soutěží a akcí, a svých smluvních partnerů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném a po omezenou dobu. Oddíl přijal veškerá potřebná bezpečnostní opatření zabezpečující ochranu osobních údajů před jejich zneužitím či zcizením.
 

Každá osoba, jejíž osobní údaje jsou Oddílem zpracovávány, má právo:

 

  • být informována o zpracování svých osobních údajů;

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům;

  • žádat o opravu svých osobních údajů;

  • požadovat výmaz svých osobních údajů, je-li to v souladu s podmínkami nařízení GDPR;

  • žádat omezení zpracování svých osobních údajů;

  • požadovat předání svých osobních údajů jí nebo jinému správci;

  • vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů;

  • podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů;

  • odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na sekretariátu Oddílu a zde na webových stránkách.

bottom of page