Oddíl Krasobruslení USK Praha

 pořádá

Velkou cenu USK Praha

Závod se koná v rámci Českého poháru pro kategorie -

seniorky, senioři, juniorky, junioři, žactvo, mladší žactvo, nejmladší žactvo,
 

Všeobecná ustanovení
 

Pořadatel:          Oddíl krasobruslení USK Praha

                           www.krasobrusleniusk.cz

 
Datum konání:    2.12. - 3.12.2017
 
Místo konání:      Zimní stadion Hasa, Sámova 1, Praha 10

 

Ředitel závodu:  Barbora Kostková, 140 00 Praha 4, Doudlebská 6

                           tel.: 777 233 345, E-mail: kraso.usk@gmail.com

 

Sekretář závodu: Lucie Petráková, 150 00 Praha 5, Štorkánova 2807/7

                            tel.: 724 245 760, E-mail: lucipetrakova@seznam.cz

 

Přihlášky:            Jmenovité přihlášky s uvedením data narození, kategorií

                           a reg. číslem závodníka zašlete písemně nejpozději

                           do 23.11. 2017 na e-mailovou adresu sekretáře závodu.
 

Ubytování:          Bude zajištěno pozvaným členům technického panelu a rozhodčím. 
 
Úhrada nákladů: Členům technického panelu, pozvaným rozhodčím

                            a funkcionářům budou hrazeny náklady dle platných směrnic ČKS.

                            Všichni ostatní účastníci startují na vlastní náklady, popřípadě na

                            náklady vysílající ZOJ.
 

Startovné:             Sólo : 450,- Kč  - pro kategorie s KP+VJ

                                       400,- Kč  - pro kategorie s VJ

                             Startovné uhradí kluby převodem na účet USK Praha č.účtu 

                             1922390329/0800, VS 184, do zprávy pro příjemce vepište název

                             vašeho oddílu. Společně s potvrzením o přijatých závodnících

                             obdrží vysílající klub po termínu uzávěrky přihlášek souhrnnou

                             částku za startovné všech závodníků daného klubu a pokyny

                              k platbě.

 

 

Prezentace  -  závodníků zahájena 1 hod před zahájením závodu příslušné kategorie na

                        ZS Hasa.
 
Losování  - Pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek dne 30.11.2017  v 18:15 hod v Praze na ZS Hasa před

                   kanceláří oddílu krasobruslení. Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazené startovné převodem

                   na účet pořadatele. Startovní pořadí bude zveřejněno na www stránkách ČKS v souladu s platnou

                   Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS. Losování volných jízd se uskuteční vždy 30 min po

                   ukončení KP příslušné kategorie. Místo losování určí pořadatel po dohodě s vrchní rozhodčí.  

 

Vyhlášení výsledků –  do 1 hodiny po ukončení příslušné kategorie v prostorách zimního

                                     stadionu.
 

Technická ustanovení
 

Předpis:               Závod se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní

                             sezónu 2017/2018, ustanoveními tohoto rozpisu a Organizační

                             směrnicí pohárových soutěží ČKS. 

 
Rozsah závodu:                 seniorky, senioři                                    před 30.6.2002 (test 8)

                                            juniorky, junioři                  po 1.7.1998 před 30.6.2004 (test 7)

                                            žačky, žáci                        po 1.7.2002 před 30.6.2007 (test 6)

                                            ml.žačky, ml.žáci              po 1.7.2005 před 30.6.2007 (test 5)

                                            nejml.žačky, nejml.žáci     po 1.7.2007 před 30.6.2009 (test 4)

 

Věkové hranice, náplň a délka programů dle Pravidel pro krasobruslení platných pro ČR.                                            

 
Hodnocení:  veřejné -  ISU systém
 
Startují:  Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.
 
Podmínky účasti:  Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu, úhrada startovného předem na

                               Účet za závodníky přijaté a potvrzené pořadatelem.  Registrační průkaz,

                                     a

                               splnění příslušného testu, 2x vyplněný formulář „Plánované náplně

                               programů“.

 

Hudební doprovod: CD s řádně označeným jménem závodníka, ZOJ, kategorií a

                                  KP/VJ.

 

Námitky:                Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné části

                               závodu řediteli závodu s vkladem 1.000,- Kč, který v případě zamítnutí,

                               propadá ve prospěch pořadatele.
 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozpisu závodu vzhledem k počtu přihlášených závodníků v jednotlivých kategoriích. Je proto nutné sledovat informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny.
 

 

V Praze dne 20.10.2017
 
 
Schvalovací doložka

Identifikační číslo závodu: 2623

Schváleno STK ČKS dne:    27.10.2017

Za  STK ČKS rozpis schválil :  Evžen Milčinský v.r.

 

 

 

Velká cena USK Praha
 
Upravený časový rozpis

  

 

Sobota   2.12. 2017
 
  7:00 –    7:30    Porada rozhodčích

  7:30 –  10:30    VJ žačky nejmladší

10:40 – 11:15     VJ žáci nejmladší  

11:15 – 12:00     VJ žáci mladší                                       

12:00 – 12:30             přestávka                                          

12:30 – 15:20     KP žačky  

15:30 – 18:30     VJ žačky mladší 

18:40 – 22:00     VJ žačky

 
 
 
 
Neděle   3.12. 2017
 
  7:30 –  7:55      KP žáci    

  7:55 –  8:10      KP junioři   

  8:10 – 11:30     KP juniorky 

11:40 – 12:10     VJ žáci

12:10 – 12:40             přestávka                                        

12.40 – 13:00     VJ junioři 

13:00 – 13:25     KP seniorky   

13:25 – 13:40     KP senioři

13:50 – 17:10     VJ juniorky                            

17:10 – 17:30     VJ seniorky

17:30 – 18:00     VJ senioři
 
 
V Praze dne 20.10.2017
 
 
Ing. Markéta Štroblová v.r.

Předsedkyně oddílu krasobruslení USK Praha

 

Živý Přenos

USK Praha, Sámova 1, Praha 10, Vršovice

kraso.usk@gmail.com

 

Tel: 736 772 897 Ing. Dagmar Tůmová

 

Otevírací hodiny kanceláře:

út 13:00-18:00

pá 15:30-18:30

ne 17:30-19:30

Zajímá vás, co se u nás děje? Přihlaste se k odběru novinek!

© 2018 with ♥ by USK Praha